#17-13 Byte av CFI-koder på instrument noterade på NGM Equity

Från och med den 15 december 2017 så kommer instrument noterade hos Nordic Growth Market att få uppdaterade CFI-koder.

För detaljerad information rörande instrumenten på NGM Equity och Nordic AIF, vänligen se bifogad excelfil.

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.