#17-16 Medlemsidentitet för nya börsmedlemmen Sedermera Fondkommission

Nordic Growth Market har antagit Sedermera Fondkommission (Bifirma till ATS Finans AB) som ny börsmedlem. Handeln kommer att ske med medlemsidentitet SFK och första handelsdag blir den 3 januari 2018.

Med vänlig hälsning

Marknadsövervakningen

Frågor rörande detta börsmeddelande kan ställas via e-post: marknadsovervakningen@ngm.se

alternativt telefon: 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar