#18-08 LifeAssays AB genomför en sammanläggning av aktier

Vid extra bolagsstämma i LifeAssays AB (LIFE B) den 4 maj 2018 beslutades om en sammanläggning av aktier genom vilken tusen (1000) befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie.


Sista dag för handel före sammanläggningen är fredagen den 11 maj 2018. Första dag för handel efter sammanläggningen är måndagen den 14 maj 2018. Observera att aktien kommer att handlas med en ny ISIN-kod från och med den 14 maj 2018.


Sammanläggningen av aktier kommer att innebära en ändring av teckningsvillkoren för utgivna teckningsoptioner (LIFE TO6B)

Information om berört instrument:
Listningsnamn: LifeAssays B
Kortnamn: LIFE B
ISIN-nummer: SE0000819054
Ny ISIN-kod från och med den 14 maj 2018: SE0011205459
FISN-kod: LIFEASSAYS/SH B
CFI-kod: ESVUFR
Instrument-ID: 3M
Tick size table/liquidity band: 2
Antal instrument: 2 539 844 000
Nytt antal instrument från och med 14 maj 2018: 2 539 844
Marknad: XNGM
Segment: EQST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se
alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar