#18-16 CNI Nordic 5 AB har godkänts för notering på Nordic AIF

Nordic Growth Market NGM AB har som tidigare meddelats godkänt CNI Nordic 5 AB för notering på NGM Nordic AIF. Första handelsdag är fastställd till den 22 augusti 2018. Preferensaktie P2 i CNI Nordic 5 AB kommer att handlas under kortnamnet CNI5 PREF P2. För ytterligare information hänvisas till bolagets prospekt.

Information om instrumentet:
Listningsnamn: CNI Nordic 5 PREF P2
Kortnamn: CNI5 PREF P2
Första handelsdag: 2018-08-22
ISIN-kod: SE0011090646
FISN-kod: CNINORDIC5/PREF P2
CFI: EPVNNR
Instrument-ID: 4J01
Tick size table/liquidity band: 1
Antal aktier: 614 452
Likviditetsgarant: Mangold Fondkommission AB
Marknad: XNGM
Segment: AIFS

Med vänlig hälsning,
Marknadsövervakningen

Frågor rörande detta börsmeddelande kan ställas via e-post: marknadsovervakningen@ngm.se
alternativt telefon: 08-566 390 55.

Om Nordic AIF
Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) trädde i kraft den 22
juli 2013. De nya reglerna berör alla som förvaltar fonder i någon bemärkelse som inte är
värdepappersfonder. AIF-fonder som vill marknadsföra sig gentemot icke-professionella investerare
måste vara upptagna till handel på en reglerad marknad (gäller ej så kallade specialfonder). För att
möta det nya behovet har NGM därför lanserat Nordic AIF – en lista på den reglerade marknaden
NGM Equity.

Prenumerera

Dokument & länkar