#19-02 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum handlas under observation

OBOS BBL (”OBOS”) offentliggjorde via ett pressmeddelande den 16 januari att OBOS förvärvat 15 068 428 aktier i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (”SBC”, ”Bolaget”), motsvarande 36,6 procent av aktierna i SBC. Aktierna förvärvades från SBC:s största ägare Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige Ekonomisk förening och dess dotterbolag Institutet för bostadsrätt IFB AB. Genom förvärvet passerade OBOS budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i SBC. OBOS är därmed skyldigt att offentliggöra ett budpliktsbud avseende resterande aktier i SBC inom fyra veckor från förvärvet. OBOS avser att senast omkring den 15 februari 2019 genom ett separat pressmeddelande offentliggöra ett budpliktsbud avseende resterande aktier i SBC till ett pris om 25 kronor kontant per aktie.

Enligt gällande regelverk kan ett bolags aktier bli placerade under observation om Bolaget är föremål för ett offentligt uppköpserbjudande eller en budgivare har offentliggjort sin avsikt att lämna ett sådant erbjudande med avseende på Bolaget.

Mot bakgrund av ovanstående har NGM-börsen beslutat att med omedelbar verkan placera aktierna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB under observation tills vidare.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: SBC Sveriges BostadsrättsCentrum

Kortnamn: SBC

ISIN-kod: SE0005932605

CFI-kod: ESVUFR

FISN-kod: SBC/SH

Instrument-ID: 7YF

Marknad: XNGM

Segment: EQST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar