#19-07 Information om sista dag för handel med teckningsoptioner av serie 2018/2019 (TO7) i LifeAssays AB

Report this content

LifeAssays AB meddelade den 2 april 2019 att sista dag för handel med teckningsoptioner av serie 2018/2019 (TO7) har fastställts till 18 april 2019.

För fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt övrig information hänvisas till Bolagets memorandum.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: LifeAssays TO7B
Kortnamn: LIFE TO7B
ISIN-kod: SE0011230820
CFI-kod: RMXXXX
FISN-kod: LIFEASSAYS/OPT RTS 20190425
Sista dag för handel: 2019-04-18 (Korrigerat från 2019-04-23)
Instrument-ID: 4GBH
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: XNGM
Segment: EQST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar