#19-08 Information om sista dag för handel med teckningsoptioner av serie 2018/2019 (TO7) i LifeAssays AB

Report this content

LifeAssays AB har idag den 8 april 2019 kommunicerat ytterligare en ändring gällande sista dag för handel med teckningsoptioner av serie 2018/2019 (TO7). Sista dag för handel är nu fastställd till 16 april 2019 och inte den 18 april som bolaget tidigare kommunicerat (se börsmeddelande #19-07)

För fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt övrig information hänvisas till Bolagets memorandum.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: LifeAssays TO7B

Kortnamn: LIFE TO7B

ISIN-kod: SE0011230820

CFI-kod: RMXXXX

FISN-kod: LIFEASSAYS/OPT RTS 20190425

Sista dag för handel: 2019-04-16 (Korrigerat från 2019-04-18)

Instrument-ID: 4GBH

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: XNGM

Segment: EQST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar