#19-10 Coeli Fastighet II AB har godkänts för notering på Nordic AIF

Report this content

Nordic Growth Market NGM AB har som tidigare meddelats godkänt Coeli Fastighet II AB för notering på Nordic AIF. Första dag för handel blir den 17 april 2019. För ytterligare information hänvisas till bolagets prospekt.

Coeli Fastighet II AB:s affärsidé är att erbjuda sina kunder en möjlighet att investera i fastighetsmarknaden där det finns exploaterings- och utvecklingsmöjligheter. Bolaget ska placera sina tillgångar i fastigheter i Sverige med inriktning på fastigheter och mark där det finns möjlighet att skapa byggrätter för bostadsändamål eller andra kommersiella fastighetsändamål med bra potential om värdeskapande.

Information om instrumentet:

Listningsnamn: Coeli Fastighet II PREF P2

Kortnamn: CF2 PREF P2

ISIN-kod: SE0012012672

CFI-kod: EPVNNR

FISN-kod: COELIFAST/PREF

Första handelsdag: 2019-04-17

Instrument-ID: 54UL

Tick size table/liquidity band: 1

Antal aktier: 425 920

Likviditetsgarant: ABG Sundal Collier ASA

Marknad: XNGM

Segment: AIFS

Med vänlig hälsning,

Marknadsövervakningen

Frågor rörande detta börsmeddelande kan ställas via e-post: marknadsovervakningen@ngm.se

alternativt telefon: 08-566 390 55

Prenumerera

Dokument & länkar