#19-11 Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) har bytt namn till SBF Bostad AB (publ)

Report this content

Svenska Bostadsfonden 14 AB (SB14 A), vars A-aktier är noterade på Nordic AIF, har bytt namn till SBF Bostad AB. Nytt listnings- och kortnamn kommer att anges i handelssystemet från och med onsdagen den 24 april 2019. ISIN-kod och Instrument-ID förblir oförändrade.


Information om instrumentet:
Listningsnamn: Svenska Bostadsfonden 14 A
Nytt listningsnamn: SBF Bostad A
Kortnamn: SB14 A
Nytt Kortnamn: SBFBO A
ISIN-kod: SE0008213326
CFI-kod: ESVUFR
FISN-kod: SVBOFOND14/SH A
Ny FISIN-kod: SBFBOSTAD/SH A
Instrument-ID: 3B2J
Marknad: XNGM
Segment: AIFS

Med vänlig hälsning,
Marknadsövervakningen

Frågor rörande detta börsmeddelande kan ställas via e-post: marknadsovervakningen@ngm.se
alternativt telefon: 08-566 390 55
 

Om Nordic AIF
Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) trädde i kraft den 22
juli 2013. De nya reglerna berör alla som förvaltar fonder i någon bemärkelse som inte är
värdepappersfonder. AIF-fonder som vill marknadsföra sig gentemot icke-professionella investerare
måste vara upptagna till handel på en reglerad marknad (gäller ej så kallade specialfonder). För att
möta det nya behovet har NGM därför lanserat Nordic AIF – en lista på den reglerade marknaden
NGM Equity.

Prenumerera

Dokument & länkar