#19-12 Coeli Real Estate Fund I AB har bytt namn till Coeli Fastighet I AB

Coeli Real Estate Fund I AB (CREF1 PREF P2), vars aktier är noterade på Nordic AIF, har bytt namn till Coeli Fastighet I AB. Nytt listnings- och kortnamn kommer att anges i handelssystemet från och med måndagen den 13 maj 2019. ISIN-kod och Instrument-ID förblir oförändrade.

Information om instrumentet:
Listningsnamn: Coeli Real Estate Fund I PREF P2
Nytt listningsnamn: Coeli Fastighet I PREF P2
Kortnamn: CREF1 PREF P2
Nytt Kortnamn: CF1 PREF P2
ISIN-kod: SE0009695851
CFI-kod: EPVNNR
FISN-kod: COELIREALE/PREF P2
Ny FISIN-kod: COELIFASTI/PREF P2
Instrument-ID: 3Y2M
Marknad: XNGM
Segment: AIFS

Med vänlig hälsning,
Marknadsövervakningen

Frågor rörande detta börsmeddelande kan ställas via e-post: marknadsovervakningen@ngm.se alternativt telefon: 08-566 390 55
 

Om Nordic AIF
Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) trädde i kraft den 22 juli 2013. De nya reglerna berör alla som förvaltar fonder i någon bemärkelse som inte är värdepappersfonder. AIF-fonder som vill marknadsföra sig gentemot icke-professionella investerare måste vara upptagna till handel på en reglerad marknad (gäller ej så kallade specialfonder). För att möta det nya behovet har NGM därför lanserat Nordic AIF – en lista på den reglerade marknaden NGM Equity.

Prenumerera

Dokument & länkar