#19-13 Handelsstopp i LifeAssays AB

Report this content

NGM-börsen har beslutat att stoppa handeln tills vidare för aktier i LifeAssays AB (LIFE B) som är noterad på NGM Equity. Handelsstoppet genomförs i enlighet med 13 kap. 7a § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Stoppet genomförs mot bakgrund av 22 kap. 1 § 3 p lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eftersom investerarna inte i tillräcklig omfattning har tillgång till information om emittenten eller det finansiella instrumentet.
NGM-börsen har enligt 22 kap. 2 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informerat Finansinspektionen som har beslutat att handelsstoppet skall bestå.
I samband med handelsstoppet rensas orderboken i instrumentet nedan:

NGM-börsen har enligt 22 kap. 2 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informerat Finansinspektionen som har beslutat att handelsstoppet skall bestå.

I samband med handelsstoppet rensas orderboken i instrumentet nedan:

Listningsnamn: LifeAssays B
Kortnamn: LIFE B
ISIN-nummer: SE0011205459
CFI-kod: ESVUFR
FISN-kod: LIFEASSAYS/SH B
Instrument-ID: 3M
Marknad: XNGM
Segment: EQST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se
alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar