#19-14 Återupptagen handel för aktierna i LifeAssays AB under fortsatt observation

Handeln med aktierna i LifeAssays AB (LIFE B) stoppades idag den 28 maj klockan 09:44. Bolaget offentliggjorde klockan 10:00 ett pressmeddelande med information om att styrelsen i bolaget föreslår en nyemission om cirka 25 MSEK där en (1) befintlig aktie av serie B ska berättiga till sex (6) teckningsrätter, och en (1) teckningsrätt ska berättiga till teckning av en (1) nyemitterad aktie av serie B till en teckningskurs om 0,45 SEK. Bolaget anger att utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen är cirka 85,7 procent av aktier och röster.

Handel med aktierna i LIFE B kommer att återupptas idag klockan 10:30. Orderläggning är möjlig från och med klockan 10:25.

Observera att aktierna i bolaget har handlats under observation sedan 28 februari 2019 med anledning av väsentlig osäkerhet avseende bolaget eller priset på aktierna. Handeln under observation kvarstår.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: LifeAssays
Kortnamn: LIFE B
ISIN-nummer: SE0000819054
CFI-kod: ESVUFR
FISN-kod: LIFEASSAYS/SH B
Instrument-ID: 3M
Marknad: XNGM
Segment: EQST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se
alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar