#19-19 Paynova AB genomför en sammanläggning av aktier

Report this content

Vid extra bolagsstämma den 29 augusti 2019 i Paynova AB (”Paynova”) beslutades om en sammanläggning av aktier genom vilken hundra (100) befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdag för sammanläggning av aktier ska vara fredagen
den 27 september 2019.

Sista dagen för handel i Paynovas aktie innan sammanläggningen är onsdagen den 25 september 2019 och första dag för handel efter sammanläggningen är 26 september 2019. Observera att aktien kommer att handlas med en ny ISIN-kod från och med den 26 september till följd av sammanläggningen.

Information om berört instrument:
Listningsnamn: Paynova
Kortnamn: PAY
Gammal ISIN-kod: SE0001162462
Ny ISIN-kod från och med 26 september 2019: SE0013108867
CFI-kod: ESVUFR
FISN-kod: PAYNOVA/SH
Instrument-ID: 86
Tick size table/liquidity band: 2
Gammalt antal instrument: 697 030 982
Nytt antal instrument från och med den 26 september 2019: 6 970 309
Marknad: XNGM
Segment: EQST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar