#19-20 Information rörande förändrade tabeller för tick size i enlighet med MiFID II

Report this content

Den 23 september 2019 publicerade European Securities and Markets Authority (ESMA) uppdaterade transaktionsberäkningar för kalenderåret 2018. Enligt artikel 3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/588 ska NGM-börsen uppdatera tick size tabellerna för aktier noterade på NGM baserat på det genomsnittliga antalet transaktioner per handelsdag (ADNT) som publiceras på ESMAs hemsida. Tabellerna för tick size innehåller sex likviditetsband som definierar den minsta tick size som tillåts för varje instrument i ett givet likviditetsband.

Av bilagan till detta meddelande framgår vilka aktier som byter tick size tabell från och med den 30 september 2019. Notera att orderböckerna för alla aktier som byter tick size tabell kommer att rensas efter handelsdagens slut den 27 september 2019.

Övriga aktier noterade på NGM, vars uppdaterade ADNT-värden inte påkallat byte av likviditetsband, kommer behålla sina befintliga tabeller och orderböckerna för dessa aktier rensas ej.

Med vänlig hälsning

Marknadsövervakningen

Frågor rörande detta börsmeddelande kan ställas via e-post: marknadsovervakningen@ngm.se

alternativt telefon: 08-566 390 55.