#19-21 Radering av flerdagarsorder innan systemuppgradering

Report this content

Den 19 och 20 oktober 2019 genomför Nordic Growth Market NGM AB en systemuppgradering.

Med anledning av denna kommer alla flerdagarsorder att raderas efter handelsdagens slut den 18 oktober 2019.

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.

Nordic Growth Market NGM AB

Prenumerera

Dokument & länkar