#20-10 LifeAssays AB byter lista till NGM Nordic SME och avnoteras från NGM Main Regulated Equity

LifeAssays AB offentliggjorde den 9 juli 2020 att bolaget fattat beslut om att ansöka om avnotering från NGM Main Regulated Equity och att istället ansöka om notering på NGM Nordic SME.

NGM-börsen har nu behandlat bolagets ansökningar och sista dag för handel på Main Regulated Equity blir fredagen den 14 augusti 2020 och första dag för handel på Nordic SME blir måndagen den 17 augusti 2020.

NGM-börsen placerade bolagets aktier under observation den 28 februari 2019 mot bakgrund av väsentlig osäkerhet rörande bolagets finansiella situation. Handeln under observation uppdateras härmed till att även gälla det faktum att bolaget ansökt om avnotering från Main Regulated Equity och denna gäller till sista handelsdag på Main Regulated Equity.   

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: LifeAssays B

Kortnamn: LIFE B

ISIN-kod: SE0011205459

CFI-kod: ESVUFR

FISN-kod: LIFEASSAYS/SH B

Sista dag för handel på NGM Main Regulated Equity: 2020-08-14

Första dag för handel på NGM Nordic SME: 2020-08-17

Instrument-ID: 3M

Tick size table/liquidity band: 2

Marknad: XNGM (byts till NSME)

Segment: EQST (byts till NSSE)

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se

Alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar