#20-13  Radering av flerdagarsorder innan systemuppgradering

Report this content

Den 19 september 2020 genomför Nordic Growth Market NGM AB en systemuppgradering.

Med anledning av denna kommer alla flerdagarsorder att raderas efter handelsdagens slut den 18 september 2020.

 

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.

Nordic Growth Market NGM AB

Dokument & länkar