#21-05  Observationsnotering av Coeli Private Equity 2016 AB

Report this content

Coeli Private Equity AB (publ) ("CPE") och Coeli Private Equity 2016 AB (”CPE 2016”) offentliggjorde den 26 mars 2021 att styrelserna för CPE och CPE 2016 föreslår att bolagen går samman genom en aktiebolagsrättslig fusion. Styrelserna har enhälligt beslutat om formerna för samgåendet baserat på en gemensam fusionsplan. Fusionen genomförs genom att CPE 2016 uppgår i CPE, varvid aktier i CPE 2016 byts mot nya aktier i CPE.

Enligt gällande regelverk placeras ett bolags aktier under observation om bolaget planerar eller har genomgått en väsentlig förändring av verksamheten. Mot denna bakgrund placeras preferensaktierna i CPE 2016 under observation med omedelbar verkan. Detta gäller tills vidare.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Coeli Private Equity 2016 PREF P2

Kortnamn: CPE16 PREF P2

ISIN-kod: SE0008129787

CFI-kod: EPVNNR

FISN-kod: COELI2016/PREF P2

Instrument-ID: 3NG0

Marknad: XNGM

Segment: AIFS

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar