#17-86 Information om sista dag för handel med betalda tecknade units i Ripasso Energy AB

Sista dag för handel med betalda tecknade units har nu fastställts till den 2 januari 2018. Information om första dag för handel med konvertibler kommer att meddelas senare i ett separat marknadsmeddelande.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Ripasso Energy BTU

Kortnamn: RISE MTF BTU

ISIN-kod: SE0010520627

Sista dag för handel: 2018-01-02

CFI-kod: MCMUXR

FISN-kod: RIPASSO/UT KV

Instrument-ID: 41NR

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB
Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar