#18-02 Medica Clinical Nord Holding AB har bytt namn till MedicaNatumin AB

Medica Clinical Nord Holding AB (MCNH MTF) vars aktier listas på Nordic MTF, har bytt namn till
MedicaNatumin AB. Nytt listnings- och kortnamn kommer att anges i handelssystemet från och med
måndagen den 8 januari 2018. ISIN-kod och Instrument-ID förblir oförändrade.

Information om berört instrument:

Nytt listningsnamn: MedicaNatumin
Nytt kortnamn: MEDNA MTF
ISIN-kod: SE0001789793
CFI-kod: ESVUFR
FISN: MEDICANATU/SH
Instrument-ID: F5T

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se
alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar