#18-05 Information om sista dag för handel med betalda tecknade aktier i Peckas Naturodlingar AB

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier har nu fastställts till den 17 januari 2018.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Peckas Naturodlingar BTB

Kortnamn: PEKA MTF BTB

ISIN-kod: SE0010598649

Sista dag för handel: 2018-01-17

CFI-kod: ESNUFR

FISN-kod: PECKASNATU/SH

Instrument-ID: 42RA

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar