#18-07 Information om sista dag för handel med betalda tecknade aktier i Ripasso Energy AB

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier har nu fastställts till den 25 januari 2018.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Ripasso Energy BT

Kortnamn: RISE MTF BT

ISIN-kod: SE0010626002

Sista dag för handel: 2018-01-25

CFI-kod: ESNUFR

FISN-kod: RIPASSO/SH

Instrument-ID: 4381

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar