#18-26 Avbruten företrädesemission i Transiro Int. AB

Styrelsen i Transiro Int. AB (publ) (”Bolaget”) har den 28 februari 2018 beslutat att avbryta den planerade företrädesemissionen för befintliga aktieägare. Handel med de teckningsrätter och betalda tecknade aktier som kommunicerats i Nordic MTF:s meddelandeserie #18-21 kommer således inte äga rum.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: TIRO MTF TR
Kortnamn: TIRO MTF TR
ISIN-kod: SE0010921916
FISN-kod: TRANSIRO/SUBS RTS NL PD
CFI-kod: RSSXXR
Första dag för handel: AVBRUTEN EMISSION
Sista dag för handel: AVBRUTEN EMISSION
Instrument-ID: 47PR
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 12 144 293
Marknad: NMTF
Segment: MST

Listningsnamn: TIRO MTF BT
Kortnamn: TIRO MTF BT
ISIN-kod: SE0010921924
FISN-kod: TRANSIRO/SH
CFI-kod: ESNUFR
Första dag för handel: AVBRUTEN EMISSION
Sista dag för handel: AVBRUTEN EMISSION
Instrument-ID: 47PS
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar