#18-29 Information om sista dag för handel med Three Gates BT

Sista dag för handel med Three Gates BT har nu fastställts till den 23 mars 2018.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Three Gates BT

Kortnamn: GATE MTF BT

ISIN-kod: SE0010869016

FISN-kod: THREEGATES/SH

CFI-kod: ESNUFR

Sista dag för handel: 2018-03-23

Instrument-ID: 46QL

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar