#18-31 Information om sista dag för handel med Advanced Stabilized Technologies Group BT

Sista dag för handel med Advanced Stabilized Technologies Group BT har nu fastställts till den 26 mars 2018.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Advanced Stabilized Technologies Group BT

Kortnamn: ASTG MTF BT

ISIN-kod: SE0010832527

FISN-kod: ADVANCED/SH

CFI-kod: ESNUFR

Sista dag för handel: 2018-03-26

Instrument-ID: 468Q

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar