#18-74 Information om sista dag för handel med betalda tecknade aktier i Peckas Naturodlingar AB

Emissionen i Peckas Naturodlingar AB är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med Peckas Naturodlingar BTB har nu fastställts till den 6 augusti 2018.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Peckas Naturodlingar BTB
Kortnamn: PEKA MTF BTB
ISIN-kod: SE0011308287
FISN-kod: PECKASNATU/SH B
CFI-kod: ESNUFR
Första dag för handel: 2018-05-30
Sista dag för handel: 2018-08-06
Instrument-ID: 4CLM
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar