#18-81 Företrädesemission i Willak AB

Styrelsen i Willak AB (”Bolaget”) har vid extra bolagsstämma den 28 augusti 2018 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 3 september 2018. Första dag för handel i Bolagets aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 4 september 2018. Avstämningsdag är den 5 september 2018.

Aktieägare i Bolaget erhåller två (2) teckningsrätter för varje (1) innehavd aktie. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen är 2,00 SEK per aktie.

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 7 september 2018 till och med den 21 september 2018. Handel med teckningsrätter äger rum på NGM Nordic MTF under perioden från och med den 7 september 2018 till och med 19 september 2018. Handel i betalda tecknade aktier kommer att ske från och med den 7 september 2018 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 3 september 2018.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: WilLak TR

Kortnamn: WIL MTF TR

ISIN-kod: SE0011642735

FISN-kod: WILLAK/SUBS RTS NL PD

CFI-kod: RSSXXR

Första dag för handel: 2018-09-07

Sista dag för handel: 2018-09-19

Instrument-ID: 4JMC

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 5577142

Marknad: NMTF

Segment: MST

Listningsnamn: WilLak BT

Kortnamn: WIL MTF BT

ISIN-kod: SE0011642743

FISN-kod: WILLAK/SH

CFI-kod: ESNUFR

Första dag för handel: 2018-09-07

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: 4JMD

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar