#19-28 Pantaluren Group AB har bytt namn till Mediacle Group AB

Pantaluren Group AB (PANT MTF) vars aktier noteras på Nordic MTF, har bytt namn till Mediacle Group AB. Nytt listnings- och kortnamn kommer att anges i handelssystemet från och med onsdagen den 20 mars 2019. ISIN-kod och Instrument-ID förblir oförändrade.

Information om berört instrument:
Nytt listningsnamn: Mediacle Group
Nytt kortnamn: MEGR MTF
ISIN-kod: SE0007705074
Instrument-ID: 37TH

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se
alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar