#19-64 Information rörande första dag för handel för teckningsoptioner av Serie 2 utgivna av Abelco Investment Group AB

Första dag för handel med teckningsoptioner (TO2) utgivna av Abelco Investment Group AB har nu fastställts till den 17 juni 2019.

Villkor för teckningsoption Serie 2 (TO2) i sammandrag

En (1) teckningsoption av Serie 2 (TO2) medför rätt att under tiden från och med den 1 juni 2021 till och med den 30 juni 2021 teckna en (1) aktie till en teckningskurs om 0,09 SEK per aktie.

För fullständiga villkor hänvisas till bolagets prospekt.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Abelco Investment Group TO2

Kortnamn: ABIG TO2

ISIN-kod: SE0012728822 

FISN-kod: ABELCO/OPT RTS 20210630 

CFI-kod: RMXXXX

Första dag för handel: 2019-06-17 

Sista dag för handel: 2021-06-28 

Instrument-ID: 598N

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 204 291 224

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se

Alternativt 08-566 390 55. 

Prenumerera

Dokument & länkar