#19-68 Information om sista dag för handel med betalda tecknade aktier i Briox AB

Emissionen i Briox AB (BRIX) är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med BRIX BT har fastställts till den 1 juli 2019.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: BRIOX BT

Kortnamn: BRIX BT

ISIN-kod: SE0012622207

FISN-kod: BRIOX/SH

CFI-kod: ESNUFR

Sista dag för handel: 2019-07-01

Instrument-ID: 56BJ

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar