#19-72 Orezone AB har bytt namn till Eurobattery Minerals AB

Orezone AB (ORE), vars aktier är noterade på Nordic MTF, har bytt namn till Eurobattery Minerals AB. Nytt listnings- och kortnamn kommer att anges i handelssystemet från och med måndagen den 15 juli 2019. ISIN-kod och Instrument-ID förblir oförändrade.

Information om berört instrument:

Nytt listningsnamn: Eurobattery Minerals
Nytt kortnamn: BAT
ISIN-kod: SE0012481570
FISN-kod: EUROBATTER/SH
Instrument-ID: 558J

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se
alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar