#19-75 QuickBit eu AB (publ) noteras på Nordic MTF (korrigering av Instrument-id)

Nordic Growth Market NGM AB har som tidigare meddelats beslutat att notera stamaktierna och teckningsoptionerna i QuickBit eu AB (publ) på Nordic MTF. Första dag för handel har fastställts till torsdagen den 11 juli 2019.

Information om instrument som ska noteras:

Listningsnamn: QuickBit
Kortnamn: QBIT
ISIN-kod: SE0010662585
CFI-kod: ESVUFR
FISN-kod: QUICKBIT/SH
Första handelsdag: 2019-07-11
Korrigerat Instrument-id: 5BTV
Tick size table/liquidity band: 2
Antal instrument: 64 716 250
Marknad: NMTF
Segment: MST

Listningsnamn: QuickBit TO1
Kortnamn: QBIT TO1
ISIN-kod: SE0010920751
CFI-kod: RSSXXR
FISN-kod: QUICKBIT/OPT RTS 20201231
Första handelsdag: 2019-07-11
Sista handelsdag: 2020-12-29
Korrigerat Instrument-id: 5BTX
Tick size table/liquidity band: A
Antal instrument: 20 859 125
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning,
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar