#17-26 Beslut om avnotering av Scandinavian Organics AB

Report this content

Scandinavian Organics AB, vars aktier är noterade på Nordic MTF, offentliggjorde den 6 april 2017 att man ansökt om konkurs vid Stockholms Tingsrätt. Tingsrätten har nu godkänt denna ansökan och försatt bolaget i konkurs. Till konkursförvaltare har utsetts advokat Ulf Andersen på Advokatfirman Fylgia KB.

Med anledning av detta har Nordic Growth Market beslutat att avnotera bolagets aktier från Nordic MTF efter handelsdagens slut den 7 april 2017.

Aktierna i Scandinavian Organics AB handelsstoppades på morgonen den 6 april 2017 och handeln kommer inte återupptas.

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se

alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar