#17-79 Information rörande handel med betalda tecknade units och teckningsoptioner utgivna av Eyeonid Group AB

Eyeonid Groups företrädesemission avslutades den 18 oktober 2017 och har nu registrerats hos Bolagsverket. Med anledning av detta har sista handelsdag för betalda tecknade units (EOID MTF BTU) fastställts till den 7 december 2017. Varje utfärdad betald tecknad unit kommer att ersättas med tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner.


En (1) innehavd teckningsoption (EOID MTF TO1) ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 15 kr, under perioden 19 oktober 2018 till 28 februari 2019. Första handelsdag för teckningsoptionen har fastställts till 13 december 2017.


Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Eyeonid Group BTU
Kortnamn: EOID MTF BTU
ISIN-nummer: SE0010441386
Första dag för handel: 2017-10-04
Sista dag för handel: 2017-12-07
Instrument-ID: 4085
Marknad: NMTF
Segment: MST

Listningsnamn: Eyeonid Group TO1
Kortnamn: EOID MTF TO1
ISIN-nummer: SE0010441626
CFI-kod: RMXXXX
FISN-kod: EYEONIDGRO/OPT RTS 20190228
Första dag för handel: 2017-12-13
Sista dag för handel: 2019-02-26
Instrument-ID: 43DQ
Antal instrument: 2 976 024
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se
alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar