#17-80 Smart Energy Sweden Group AB noteras på Nordic MTF

Nordic Growth Market NGM AB har som tidigare meddelats beslutat att notera aktierna i Smart Energy Sweden Group AB på Nordic MTF. Första dag för handel blir fredagen den 8 december 2017.

Information om instrument som ska noteras:

Listningsnamn: Smart Energy Sweden Group AB 

Kortnamn: SEGR MTF

ISIN-kod: SE0002627141

CFI-kod: ESVUFR

FISN-kod: SMARTENER/SH  

Första handelsdag: 2017-12-08

Instrument-id: 43EE

Antal instrument: 605 742 560

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning,

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar