#17-82 Information rörande handel med teckningsoptioner utgivna av Eyeonid Group AB

Eyeonid Group AB offentliggjorde idag den 13 december att den nyligen genomförda nyemissionen övertecknades. Bolaget meddelade också att av administrativa skäl så kommer handeln med teckningsoption serie TO1 inte att hinna bokas ut i tid till tidigare meddelad handelsdag, utan senareläggs med en (1) dag.


Eyeonid Group ABs teckningsoption serie TO1 tas därmed upp till handel på NGM den 14 december 2017 istället för den 13 december 2017 som tidigare meddelats.


Villkor för teckningsoptionen
En (1) innehavd teckningsoption (EOID MTF TO1) ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 15 kr, under perioden 19 oktober 2018 till 28 februari 2019. Första handelsdag för teckningsoptionen har fastställts till 13 december 2017.


Information om berört instrument:

Listningsnamn: Eyeonid Group TO1
Kortnamn: EOID MTF TO1
ISIN-nummer: SE0010441626
CFI-kod: RMXXXX
FISN-kod: EYEONIDGRO/OPT RTS 20190228
Första dag för handel: 2017-12-14
Sista dag för handel: 2019-02-26
Instrument-ID: 43DQ
Antal instrument: 2 976 024
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se

Prenumerera

Dokument & länkar