#18-102 Zordix AB (publ) noteras på Nordic MTF

Report this content

Nordic Growth Market NGM AB har som tidigare meddelats beslutat att notera aktierna i Zordix AB på Nordic MTF. Första dag för handel blir den 23 november 2018.

Information om instrument som ska noteras:

Listningsnamn: Zordix B
Kortnamn: ZORDIX MTF B
ISIN-kod: SE0011725506
CFI-kod: ESVUFR
FISN-kod: ZORDIX/SH B
Första handelsdag: 2018-11-23
Instrument-id: 4RGH
Tick size table/liquidity band: 2
Antal instrument: 11 050 847
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning,
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar