#18-32 Information om sista dag för handel med teckningsoptioner av serie 2 i A Uni-light LED AB

Report this content

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie 2 i A Uni-light LED AB har nu fastställts till den 27 mars 2018.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Uni-light LED TO2

Kortnamn: ULED MTF TO2

ISIN-kod: SE0008405815

Sista dag för handel: 2018-03-27

Instrument-ID: 3B0R

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar