#18-76 Information om sista dag för handel med betalda tecknade aktier i Gold Town Games AB

Emissionen i Gold Town Games AB är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med Gold Town Games BT har nu fastställts till den 13 augusti 2018.

Information om berört instrument:
Listningsnamn: Gold Town Games BT
Kortnamn: GTG MTF BT
ISIN-kod: SE0011310127
FISN-kod: GOLDTOWNGA/SH
CFI-kod: ESNUFR
Första dag för handel: 2018-06-04
Sista dag för handel: 2018-08-13
Instrument-ID: 4CX6
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar