#18-85 Återupptagen handel för stamaktierna och preferensaktierna i Concent Holding AB under förnyad observation

Handeln med stamaktierna och preferensaktierna i Concent Holding AB (Concent, Bolaget) stoppades idag den 7 september klockan 11:39. Bolaget offentliggjorde vid 12:05 att Bolaget ansöker om avnotering av aktierna från Nordic MTF.

Bolagets aktier placerades under observation den 25 november 2016. Detta mot bakgrund av att Bolaget offentliggjorde ett pressmeddelande innehållande information om att Bolagets revisor KPMG avslutat sitt uppdrag i Bolaget genom förtida avgång. Bolaget informerade därtill om att man avsåg att genomföra större strukturella förändringar i bolaget. Mot bakgrund av den väsentliga osäkerhet som denna information gav upphov till beslöt NGM-börsen att med omedelbar verkan placera Bolagets aktier och relaterade värdepapper under observation. Det angavs att placeringen under observation gällde tills vidare. Bolagets observationslistning har därefter uppdaterats vid två tillfällen på grund av väsentlig osäkerhet rörande Bolaget, detta genom Nordic MTFs meddelandeserie #17-06 och #17-22.

Enligt gällande regelverk placeras ett bolags aktier under observation om bolaget ansökt om avlistning. Mot denna bakgrund placeras stamaktierna och preferensaktierna i Concent under förnyad observation med omedelbar verkan. Detta gäller tills vidare.

NGM-börsen kommer att informera om sista dag för handel med Bolagets aktier genom separat meddelandeserie.

NGM-börsen har efter samråd med Finansinspektionen beslutat att handeln med aktierna ska återupptas. Handeln återupptas kl. 13:00. Orderläggning kan ske från kl. 12:45.

Information om de berörda instrumenten:

Listningsnamn: Concent Holding AB
Kortnamn: COHO MTF
ISIN-nummer: SE0006731691
CFI-kod: ESVUFR
FISN-kod: CONCENTHOL/SH B
Instrument-ID: 2J3E
Marknad: NMTF
Segment: MST

Listningsnamn: Concent Holding PREF
Kortnamn: COHO MTF PREF
ISIN-nummer: SE0007603618
CFI-kod: EPVNNR
FISN-kod: CONCENTHOL/PREF
Instrument-ID: 2XKE
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se

alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar