#19-102 Preservia Hyresfastigheter AB (publ) noterar aktie av serie B på Nordic MTF

Report this content

Preservia Hyresfastigheter AB har sedan tidigare en preferensaktie noterad på Nordic MTF och har nu beslutat att även notera aktier av serie B på samma marknad. Första dag för handel blir torsdagen den 10 oktober 2019.

Information om instrument som ska noteras:
Listningsnamn: Preservia Hyresfastigheter B
Kortnamn: PHYR B
ISIN-kod: SE0013147113
CFI-kod: ESRUFR
FISN-kod: PRESEVIAH/SH B
Första handelsdag: 2019-10-10
Instrument-id: 5KDY
Tick size table/liquidity band: 2
Antal instrument: 14683141
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning,
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se
alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar