#19-103 Onoterat AB noteras på Nordic MTF

Report this content

Nordic Growth Market NGM AB har som tidigare meddelats beslutat att notera aktierna i Onoterat AB på Nordic MTF. Första dag för handel har fastställts till fredagen den 18 oktober 2019.

Som kommunicerades av NGM den 2 september var godkännandet av bolagets aktie villkorat av att aktien uppfyller noteringskravet rörande spridning. Då bolagets emission inte uppnådde ett tillräckligt antal kvalificerade aktieägare har bolaget anlitat ABG Sundal Collier ASA som likviditetsgarant för att åstadkomma en rättvis, välordnad och effektiv handel med aktierna.

Information om instrument som ska noteras:

Listningsnamn: Onoterat

Kortnamn: ONTRAT

ISIN-kod: SE0009580756

CFI-kod: ESVUFR

FISN-kod: ONOTERAT/SH

Första handelsdag: 2019-10-18

Instrument-id: 5KYV

Tick size table/liquidity band: 2

Antal instrument: 6 937 210

Marknad: NMTF

Segment: MST

Likviditetsgarant: ABG Sundal Collier ASA

Med vänlig hälsning,

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar