#19-41 Information om sista dag för handel med betalda tecknade aktier i Scandinavian HealthInnovations AB

Emissionen i Scandinavian Health Innovations AB är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med Scandinavian BTB har nu fastställts till den 12 april 2019.

Information om berört instrument:
Listningsnamn: Scandinavian Health Innovations BTB
Kortnamn: SHI BTB
ISIN-kod: SE0012325272
FISN-kod: SCANDHEALT/SH B
CFI-kod: ESNUFR
Sista dag för handel: 2019-04-12
Instrument-ID: 50NA
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-
566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar