#19-69 Mediacle Group AB återförs från observation

Den 7 januari 2019 placerades aktierna i Pantaluren Group AB (”Bolaget”) under observation eftersom Bolaget samma dag offentliggjort en avsiktsförklaring om ett betydande förvärv där dåvarande aktieägares aktieandel i det kombinerade bolaget skulle minska till ca 5,4%.  Den 30 januari 2019 offentliggjorde Bolaget att det förvärvade bolagets namn var Mediacle Ltd. Affären genomfördes sedan efter godkännande av bolagsstämma i Bolaget den 3 mars 2019. Bolaget har senare även bytt namn från Pantaluren Group AB till Mediacle Group AB.

Bolaget har nu genomgått en ny noteringsgranskning och offentliggjort ett listningsmemorandum som beskriver den nya koncernens verksamhet. Mot denna bakgrund har NGM-börsen beslutat att omedelbart återföra aktierna i Mediacle Group AB till ordinarie notering.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Mediacle Group

Kortnamn: MEGR

ISIN-kod: SE0007705074

Instrument-ID: 37TH

FISN-kod: MEDIACLE/SH

CFI-kod: ESVUFR

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar