#19-98 Information om sista dag för handel med konvertibler 2017/2019 utgivna av Swedish Stirling AB

Report this content

Sista dag för handel med konvertibler 2017/2019 (STRLING KV1) utgivna av Swedish Stirling har nu fastställts till den 13 november 2019.

Information om konverteringsprocessen i korthet:
Konverteringsperioden löper från och med den 1 oktober 2019 till och med den 18 november 2019. Konverteringskursen är, efter omräkning enligt villkoren för KV1, 4,40 kronor per aktie. Vid konvertering erhålls en ny aktie för varje mot konverteringskursen svarande fullt belopp av det
sammanlagda nominella beloppet av de konvertibler som en och samma innehavare samtidigt önskar konvertera. Sista dag för handel i KV1 är den 13 november 2019. De nya aktierna som tillkommit på grund av konvertering beräknas registreras av Bolagsverket omkring den 27 november 2019 och förväntas bli föremål för handel på Nordic MTF omkring den 29 november 2019. Konvertibellånets slutförfallodag är den 30 november 2019. Återstående lån och räntebelopp kommer att återbetalas och utbetalas den 2 december 2019 till den som är registrerad som konvertibelinnehavare på avstämningsdagen för betalning den 25 november 2019
.
 

Information om berört instrument:
Listningsnamn: Swedish Stirling KV1
Kortnamn: STRLNG KV1
ISIN-kod: SE0010494732
Sista dag för handel: 2019-11-13
CFI-kod: DCFUXR
FISN-kod: SWEDISHSTI/10.0 CNV BD 20191130 SH
Instrument-ID: 44MS
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-
566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar