#20-10 Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB återförs från observation

Report this content

Den 20 juli 2018 placerades aktierna i IQS Energi Komfort AB (”Bolaget”) under observation eftersom Bolaget samma dag offentliggjorde ett avtal om ett betydande förvärv av Sustainable Energy Solutions Sweden AB, vilket innebar att Bolagets aktieägare kommer att äga 10 % av det sammanslagna bolaget. Affären genomfördes efter godkännande av bolagsstämma i Bolaget den 31 augusti 2018 och Bolaget bytte samtidigt namn från IQS Energi Komfort AB till Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB.

Det sammanslagna Bolaget har nu genomgått en ny noteringsgranskning och offentliggjort ett listningsmemorandum som beskriver den nya koncernens verksamhet. Mot denna bakgrund har NGM-börsen beslutat att omedelbart återföra aktierna i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB till ordinarie notering.


Information om instrumentet som omfattas:

Listningsnamn: Sustainable Energy Solutions Sweden Holding
Kortnamn: SUST
ISIN-kod: SE0011643980
Instrument-ID: 3BDR
Marknad: NSME
Segment: NSSE


Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB


Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar