#20-35 Företrädesemission i Xavitech AB

Styrelsen för Xavitech AB ("Xavitech" eller "Bolaget") har beslutat att, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 maj 2020, genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Sista dag för handel i aktien, inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 3 juni 2020. Första dagen för handel i aktien, exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 4 juni 2020. Avstämningsdag är den 5 juni 2020.

Aktieägare i Bolaget erhåller för varje befintlig aktie, oaktat aktieslag, en (1) teckningsrätt av serie B.

Det krävs en (1) teckningsrätt för teckning av en (1) ny aktie av serie B i Företrädesemissionen. Teckningskursen uppgår till 1,25 SEK per aktie.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 9 juni 2020 till

och med den 25 juni 2020. Handel med teckningsrätter äger rum på Nordic SME under perioden från och med den 9 juni 2020 till och med den 23 juni 2020. Handel i betalda tecknade aktier kommer att ske från och med den 9 juni 2020 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 3 juni 2020.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Xavitech TRB

Kortnamn: XAVI TRB

ISIN-kod: SE0014429593

FISN-kod: XAVITECH/SUBS RTS NL PD

CFI-kod: RSSXXR

Första dag för handel: 2020-06-09

Sista dag för handel: 2020-06-23

Instrument-ID: 6HJY

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 16 000 809

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Listningsnamn: Xavitech BTB

Kortnamn: XAVI BTB

ISIN-kod: SE0014429601

FISN-kod: XAVITECH/SH B

CFI-kod: ESNUFR

Första dag för handel: 2020-06-09

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: 6HK0

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar