#20-36 Real Holding i Sverige AB återförs från observation

Den 27 mars 2019 placerades aktierna i Real Holding i Sverige AB (”Bolaget”) under observation med anledning av att det ansågs föreligga en väsentlig osäkerhet eftersom Bolaget samma dag ansökt om företagsrekonstruktion för moderbolaget vid Stockholms Tingsrätt.

Den 5 juni 2020 offentliggjorde Bolaget ett pressmeddelande där det framgår att bolaget säkrat sådant rörelsekapital som erfordras för att bedriva verksamheten enligt gällande affärsplan för en period om minst tolv (12) månader.

Med hänvisning till ovanstående information har NGM-börsen beslutat att omedelbart återföra aktierna i Bolaget till ordinarie notering.

Information om berört instrument:
Listningsnamn: Real Holding i Sverige B
Kortnamn: REAL B
ISIN-kod: SE0007922885
Instrument-ID: 365Y
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar