#20-47  Information rörande utdelning av teckningsoptioner av serie 1 (TO1) till aktieägare i Three Gates AB samt första dag för handel i TO1

Three Gates AB (“Three Gates“) har offentliggjort via pressmeddelande den 2 juli 2020 att Bolaget, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 juni 2020, kommer ge ut vederlagsfria teckningsoptioner till samtliga befintliga aktieägare. För fyra (4) per avstämningsdagen den 10 juli 2020 innehavda aktier i Three Gates erhålles en (1) teckningsoption (TO1) vederlagsfritt.

Sista dag för handel i Three Gates aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoptioner är den 8 juli 2020.

Villkor för teckningsoption Serie 1(TO1) i sammandrag

Villkoren för teckningsoptionerna i samband med teckning av nya aktier är teckningskurs baserad på 70 % av det volymvägda snittpriset under två veckor före teckningsperioden med minimikurs 0,70 kr och maxkurs 1,20 kr. Teckningsperioden är från och med 1 september 2020 till och med 30 september 2020.

För fullständiga villkor för teckningsoptionen hänvisas till Three Gates hemsida (www.threegates.se)

Första handelsdag för teckningsoptionen (TO1) har fastställts till måndag den 13 juli 2020.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Three Gates TO1

Kortnamn: GATE TO1

ISIN-kod: SE0014583886

CFI-kod: RSSXXR

FISN-kod: THREEGATES/OPT RTS 20200930

Första dag för handel: 2020-07-13

Sista dag för handel: 2020-09-28

Instrument-ID: 6P2X

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se

Alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar