#20-51 Information rörande förändrade tabeller för tick size i enlighet med MiFID II

I enlighet med artikel 3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/588 ska NGM-börsen den 1 april varje år uppdatera tabellerna för tick size för aktier upptagna till handel på NGM. ADNT-värden för bolag på Nordic SME (MIC: NSME) saknades för år 2019 vid det tidigare publiceringstillfället 1 april 2020. ESMA har nu publicerat uppdaterade ADNT-värden för 2019 och uppdatering av tabeller för tick size på Nordic SME kommer att träda i kraft från och med måndag den 20 juli 2020.

Tabellerna för tick size innehåller sex likviditetsband som definierar den minsta tick size som tillåts för varje instrument i ett givet likviditetsband. Likviditetsbanden baseras på det genomsnittliga dagliga antalet transaktioner (ADNT) under senaste tolvmånadersperioden och denna transaktionsberäkning utförs den 1 mars varje år av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA).

Av bilagan till detta meddelande framgår vilka aktier som byter tick size tabell från och med måndag den 20 juli 2020. Notera att orderböckerna för alla aktier som byter tick size tabell kommer att rensas efter handelsdagens slut fredagen den 17 juli 2020.

Övriga aktier noterade på Nordic SME, vars uppdaterade ADNT-värden inte påkallat byte av likviditetsband, kommer behålla sina befintliga tabeller och orderböckerna för dessa aktier rensas ej.

Med vänlig hälsning

Marknadsövervakningen

Frågor rörande detta börsmeddelande kan ställas via e-post: marknadsovervakningen@ngm.se  

alternativt telefon: 08-566 390 55.